پروفیل ها

2022-03-02

پروفیل R30

R30 مشخصات پروفیل  نام : NAT-R30 ابعاد : ۲۴*۲۴ کاربری و توضیحات : نبشی پروفیل Ds15
2021-08-04

تایل موزاییکی

تایل موزاییکی مشخصات پروفیل  نام : NAT-Tl30 ابعاد : ۳۰*۳۰ کاربری و توضیحات : کفسازی و …
2021-08-04

پروفیل D90

D90 مشخصات پروفیل  نام : NAT-D90 ابعاد : ۹۰*۲۵ کاربری و توضیحات : کفسازی ، نیمکت ، پرگولا و …
2021-08-01

پروفیل D70

D70 مشخصات پروفیل  نام : NAT-D70 ابعاد : ۷۰*۲۵ کاربری و توضیحات : کفسازی ، نیمکت و …
2021-07-28

پروفیل G4

G4 مشخصات پروفیل  نام : NAT-G4 ابعاد : ۴۰*۱۰ کاربری و توضیحات : بافت حصیری و ضربدری ، کاور قوطی  و ….
2021-07-28

پروفیل G7

G7 مشخصات پروفیل  نام : NAT-G7 ابعاد : ۷۰*۱۰ کاربری و توضیحات : بافت حصیری و ضربدری ، فلاورباکس ، کاور قوطی ، دور پله و […]
2021-07-28

پروفیل G8

G8 مشخصات پروفیل  نام : NAT-G8 ابعاد : ۸۰*۱۰ کاربری و توضیحات : فلاورباکس ، کاورقوطی و ستون ، قرنیز ، میز و نیمکت ، بافت […]
2021-07-28

پروفیل G10

G10 مشخصات پروفیل  نام : NAT-G10 ابعاد : ۱۰۰*۱۰ کاربری و توضیحات : نما ، کاور قوطی ، قرنیز ، بافت ، فلاورباکس ، دیوارپوش و […]
2021-07-28

پروفیل G12.5

G12.5 مشخصات پروفیل  نام : NAT-G12.5 ابعاد : ۱۲۵*۱۰ کاربری و توضیحات : نما ، کاور قوطی ، دیوار پوش ، فلاورباکس و …  
Buy now