پروفیل ها

2022-03-02

پروفیل چوب پلاست R30

R30 مشخصات پروفیل چوب پلاست  نام : NAT-R30 ابعاد : ۲۴*۲۴ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیک R30 : نبشی پروفیل Ds15  از این پروفیل چوب […]
2021-08-04

تایل موزاییکی چوب پلاست

مشخصات پروفیل چوب پلاستیک : نام : NAT-Tl30 ابعاد : ۳۰*۳۰ کاربری و توضیحات تایل موزاییکی چوب پلاستیک : از این تایل موزاییکی چوب پلاست در  […]
2021-08-04

پروفیل چوب پلاست D90

D90 مشخصات پروفیل چوب پلاست نام : NAT-D90 ابعاد : ۹۰*۲۵ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیکD90 : کفسازی ، نیمکت ، پرگولا و …
2021-08-01

پروفیل چوب پلاست D70

D70 مشخصات پروفیل چوب پلاست  نام : NAT-D70 ابعاد : ۷۰*۲۵ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیک D70: این پروفیل در کفسازی و ساخت انواع نیمکت […]
2021-07-28

پروفیل چوب پلاست G4

G4 مشخصات پروفیل چوب پلاست نام : NAT-G4 ابعاد : ۴۰*۱۰ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیک G4 : این پروفیل دارای بافت حصیری و ضربدری […]
2021-07-28

پروفیل چوب پلاستG7

G7 مشخصات پروفیل چوب پلاست نام : NAT-G7 ابعاد : ۷۰*۱۰ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیک G7 : از این پروفیل چوب پلاست در بافت […]
2021-07-28

پروفیل چوب پلاست G8

G8 مشخصات پروفیل چوب پلاست نام : NAT-G8 ابعاد : ۸۰*۱۰ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیک G8 : از این پروفیل چوب پلاست در فلاورباکس […]
2021-07-28

پروفیل چوب پلاست G10

G10 مشخصات پروفیل چوب پلاست نام : NAT-G10 ابعاد : ۱۰۰*۱۰ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیک G10 : از این پروفیل چوب پلاست در نما […]
2021-07-28

پروفیل چوب پلاست G12.5

G12.5 مشخصات پروفیل چوب پلاست G12.5 نام : NAT-G12.5 ابعاد : ۱۲۵*۱۰ کاربری و توضیحات پروفیل چوب پلاستیک  G12.5: از این پروفیل چوب پلاست  در نما […]
فارسی