ویدئوهای چوب پلاست

ویدئوهای چوب پلاست

نمایشگاه میدکس تهران

چوب پلاست نات وود غرفه شرکت تعاونی نیل افشان توس در نمایشگاه میدکس تهران - اجرای کلبه پرتابل و پیش ساخته تماشای ویدئو  
ویدئوهای چوب پلاست

معرفی نیل افشان توس

شرکت تعاونی نیل افشان توس اولین تولید کننده کامپوزیت های چوب پلاست در ایران تماشای ویدئو  

ویدئوهای چوب پلاست

چوب پلاست نات وود

توضیحات مربوط به چوب پلاست نات وود برنامه زنده باد زندگی _ جناب اقای مهندس مهدی حیاتی تماشای ویدئو
ویدئوهای چوب پلاست

کاربردهای چوب پلاست

کاربرد هایچوب پلاست نات وود در فضای باز: نما و ورودی ، الاچیق و پرگولا ، کفسازی و دور استخر ، مبلمان شهری ، میز و نیمکت ، پرچین و حصار . تماشای ویدئو

۸ اجرای کف

اجرای کفسازی

نحوه اجرای زیر سازی و کفسازیچوب پلاست نات وود : زیر سازی ، تسطیح سطوح ، شیب بندی ، شاسی کشی فلزی و نصب چوب پلاست تماشای ویدئو
ویدئوهای چوب پلاست

تولید چوب پلاست

نحوه تولید چوب پلاست نات وود : فرایند تولید گرانول ، اکسترود ، خنک کننده و امباس چوب پلاست تماشای ویدئو

ویدئوهای چوب پلاست

باکس گل

شاسی کشی بدنه : نحوه شاسی کشی و اجرای چوب پلاست برای انواع بدنه ، نما ، فلاور باکس تماشای ویدئو
ویدئوهای چوب پلاست

کفسازی چوب پلاست

مزایای چوب پلاست در کفسازی . پروفیل چوب پلاست مورد استفاده : NAT Ds15 تماشای ویدئو

ویدئوهای چوب پلاست

کف چوب پلاست

اجرای کف چوب پلاست : اجرای کفسازی چوب پلاست ، شاسی کشی و نصب پروفیل فلزی تماشای ویدئو
ویدئوهای چوب پلاست

عملیات سطحی چوب پلاست

نحوه اجرای عملیات سطحی روی چوب پلاست : عملیات سطحی شامل : سند، براش ، امباس تماشای ویدئو

ویدئوهای چوب پلاست

نیل افشان توس شبکه نسیم

نیل افشان توس : مصاحبه با اقای حیاتی در ارتباط باچوب پلاست نات وود و کارخانه جات دانش بنیان نیل افشان تماشای ویدئو
ویدئوهای چوب پلاست

کف چوب پلاست

اجرای کف چوب پلاست نات وود : اجرای کفسازی چوب پلاست ، شاسی کشی و نصب پروفیل فلزی تماشای ویدئوpan>

ویدئوهای چوب پلاست

شاسی کشی نما

نحوه شاسی کشی نما و بدنه در کلبه های چوبی پروفیل چوب پلاست نات وود مورد استفاده : NAT Pc105 , NAT Pl150 تماشای ویدئو
ویدئوهای چوب پلاست

اجرای کفسازی

نحوه اجرای زیر سازی و کفسازی چوب پلاست نات وود : زیر سازی ، تسطیح سطوح ، شیب بندی ، شاسی کشی فلزی و نصب چوب پلاست تماشای ویدئو

ویدئوهای چوب پلاست

سقف چوب پلاست

اجرای سقف شیب دار : نحوه اجرای شاسی کشی برای سقف با شیب 30 درصد و پروفیل s14 تماشای ویدئو

چوب پلاست

فارسی