نماد سایت نات وود

مبلمان شهری چیست


تعریف
تجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک ونیمه متحرک .کاربردی یا تزیینی اطلاق میشود که  به طور دایم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان آن قرار گرفته است .تجهیزات شهری جزء لاینفک محیط زیست یک شهر بوده وهویت وشناخت کامل شهر را امكانپذیر میسازند .
در فضای میان ساختمانها وبناها ،وسایل وضمایم مكملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ،تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه ،امكان زندگی را در فضای محصور میان سنگ وبتن وشیشه فراهم می آورد. این اجزاء جریان حرکت ، سكون ،تفریح واضطراب را در شهر تنظیم میكنند وبه آن روح میبخشند.اثاثیه،تجهیزات یا مبلمان شهری ، خیابانی یا فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات و امكانات هستند.این تسهیلات در انگلستان بیشتر به مبلمان خیابانی ودر امریكا به مبلمان همگانی یا) مبلمان فضای باز معروف هستند .
اکثر تئوری پردازان حوزه ی جامعه شناسی شهری معتقدند ، فضای شهری محل ارتباطات اجتماعی وتعاملات چهره به چهره است که در زندگی وروحیه ی شهروندان تأثیر بسزایی دارد و در همین راستا برای تعالی و ارتقای کیفی روابط اجتماعی شهر و انسجام اجتماعی در جهت سامان دهی به فضاهای شهری کوشید .رعایت تناسبات ، نظم ،مقیاس ،خوانایی ،قابل تصور بودن ،تنوع ،هماهنگی ،پیوند با گذشته ،کارایی و خصوصاً محصور کردن فضا که از مهم ترین ویژگی های کالبدی فضای شهری است  وامروزه به عنوان مبلمان شهری مطرح است ،در طراحی فضاهای شهری از اهمیت خاصی برخوردار است .
مبلمان شهری در ایران
درتاریخ نگاری ایران تاریخچه مدون و جداگانه ای از انواع مبلمان شهری و سیر تكاملی آن به چشم نمیخورد وسوابق موجود به صورت پراکنده از میان مدارک تاریخی کشور به دست آمده است . از آنجا که قدمت تمدن های باستانی در ایران بسیار بیشتر از اکثر نقاط دنیا – به ویژه تمدن های اروپایی که امروزه در زمینه ی عناصر و مبلمان شهری پیشرو هستند – میباشد ، تظاهر حالات ابتدایی بعضی از عناصر و مبلمان شهری را می توان به آنها نسبت داد.به عنوان مثال چند هزا سال قبل در زمان دولت ماد ، سنگ نوشته هایی در میدان مرکزی شهر هگمتانه نصب می شد تا قوانین و دستورات شهری مورد نظر دولت را به اطلاع عموم مردم برساند (مانند کاربری امروز تابلوهای اطلاع رسانی ) ، همچنین وجود انواع تندیس های سنگی از پادشاهان و نمادهای دین زرتشتی ، نشستگاه ها ، لوح های سنگی ، گلجای ها وانواع آبنماها در زمان حكومت هخامنشی در ایران ، نمایانگر قدمت طولانی مبلمان شهری در کشور است . براساس شواهد تاریخی ، به کارگیری آب بصورت جهنده(فواره) و استفاده از انواع طرح ها در این زمینه نخستین بار در ایران باستان به اجرا در آمده و سپس به سایر کشورها راه یافته است
در دوران بعد از اسلام نیز هر زمان که حكومت مقتدری بر سر کار بوده تجلی اقتدار آن در شكوه شهرها به نمایش در آمده است .به عنوان مثال در معماری اسلامی دوران صفویه همواره خانه های ایرانی دارای الگوی سكوی اختصاصی در کوچه و خیابان بودند . بدین ترتیب که هر خانه سكوی اختصاصی برای نشستن داشت که در آن جا به فضای عمومی خیابان نظر می کرد بدون آن که حریم خصوصی خانه مخدوش گردد.هر خانه چنین سكویی داشت ، عابران پیاده نیز از آن استفاده می نمودند  ونحوه ی زنده شدن معابر با این سكوها تنظیم می شد
انواع مبلمان و تجهیزات شهری
در چهار درسته ی تجهیزات خیابان، پارکی ، علائم ترافیکی و تابلو های راهنما و تابلوهای تبلیغاتی دسته بندی میشوند و شامل موارد زیر میباشند :
 انواع نیکمت های پارکی و خیابانی و شهری

انواع آلاچیق ها ، آبخوری ها

گلدان های چوبی ، سنگی و بتنی

سطل های زباله ، مخازن و صندوق های پست

مجسمه ها و المانها

تجهیزات نور و روشنایی پارکی و شهری

وسایل و تجهیزات ورزشی و بازی کودکان

ایستگاه ها و پایانه های حمل و نقل عمومی

راه بند ، حفاظ و نرده ها ، علائم گرافیکی ، راهنمایی و تابلو ها

بیلبورد ها و تلویزیون های شهری

اتاقک ها و غرفه های فروش ، کیوسک ها ،روزنامه فروشی ها و کانکس های سرویس بهداشتی

 


 

خروج از نسخه موبایل