Category

همه

 

اتاق جلسات نمایشگاه بین المللی مشهد

پروفیل های مورد استفاده : Nat - PL130 Nat - PO55 Nat - U80 Nat - LS70 Nat - L80 Nat - HD14  
 

آقای نگینی

پروفیل های مورد استفاده : Nat - HD14S Nat - U80 Nat - L80 Nat - PL105
 

آقای امین

پروفیل های مورد استفاده : Nat - PL105 Nat - U80  
 

خانم کاروان

پروفیل های مورد استفاده : Nat - PL105 Nat - U80 Nat - L80
 

آقای سیاسری

پروفیل های مورد استفاده : Nat - S140 Nat - L80
 

دکل مخابراتی هاشمیه

پروفیل های مورد استفاده : Nat - U80 Nat - PL105 Nat - L80  
 

آقای ربیعی ۱

پروفیل های مورد استفاده : Nat - HD 14S
 

آقای جلیلی

پروفیل های مورد استفاده : Nat - P130 Nat - U80 Nat - L80 Nat - S140 Nat - PL105
 

آقای صبوری

پروفیل های مورد استفاده : Nat - G80 Nat - G100 Nat - L80
گفتگوی آنلاین

متاسفانه در حال حاضر امکان گفتگوی آنلاین وجود ندارد درصورت تمایل شما می توانید با ارسال ایمیل سوال خود را مطرح کنید.

سلام، وقت بخیر

برای گفتگو Enter را بزنید